SUEZ is een industriële oplossingen- en dienstengroep gespecialiseerd in hergebruik en veiligstelling van hulpbronnen, met uitgebreide vakkennis op het gebied van water, waterzuivering, advisering en hergebruik en recyclage van afval.
Sinds 25 jaar ondersteunt de SUEZ-groep industriële opdrachtgevers en lokale overheden met expertise en diensten op het gebied van grond- en grondwatersanering, gespecialiseerd in het behoud van waterbronnen en het herontwikkelen van vervuilde locaties.