BIOLOGISCHE VERWERKING VAN PERCHLORATEN

Nieuw anoxisch biofilter met riet voor de zuivering van water, verontreinigd met perchloraat of nitraat. Dit uitgebreide proces bestaat uit een minerale korrelvormige bacteriële ondergrond die in water is verzadigd en waarin verontreinigd water circuleert. (Gepatenteerd proces) 

Er wordt een koolstofbron toegevoegd om de opgeloste zuurstof te binden en de biologische afbraak van perchloraten te stimuleren.

NEUTRALISATIE VAN TEERZUREN

Teerzuur moet eerst worden geneutraliseerd (pH 2) voordat het op een andere locatie kan worden verwerkt. Er wordt een innovatieve oplossing op locatie toegepast met behulp van een hydraulisch mengapparaat gemonteerd op een graafmachine.

Buitengewone maatregelen worden genomen om de uitstoot te beperken en beschermingsmiddelen worden gebruikt om de veiligheid van personeel en omwonenden  te waarborgen.