By progressing your navigation, you accept the deposit of cookies intended to improve the visit on our site

Wij ondersteunen lokale overheden bij hun stedelijke ontwikkelingsprojecten door fabrieksterreinen volledig gesaneerd op te leveren voor de toekomstige bestemming van de locatie.

Terreinverkenning, Managementplan & Risicobeoordelingen 

Dankzij deze studies kunnen eventueel aanwezige schadelijke stoffen aan het oppervlak, in de grond en in het grondwater gekwalificeerd en gekwantificeerd worden ten einde beheersmaatregelen te treffen, risico's te onderzoeken en modellen op te stellen om uiteindelijk een locatie te verkrijgen zonder gezondheidsrisico's.

grond als

hulpbron

sanering van verontreinigde terreinen

  • Comprehensive and bespoke service for remediation of contaminated sites Suez remediation
  • Comprehensive and bespoke service for remediation of contaminated sites Suez remediation
  • Comprehensive and bespoke service for remediation of contaminated sites Suez remediation
TOP