By progressing your navigation, you accept the deposit of cookies intended to improve the visit on our site

Als sprake is van complexe en sterk verontreinigde locaties, zijn wij door onze allesomvattende expertise in staat om veilige, betrouwbare, hoogwaardige, economische en ecologische diensten te leveren. Onze volledig geïntegreerde pilots garanderen een succesvol resultaat voor elk project.

In Europa beschikken we over meer dan 20 verwerkingscentra. Deze permanente vestigingen kunnen verschillende soorten grond verwerken, verontreinigd met organische componenten of metaalverbindingen. Ontdek deze vestigingen waar recycling of hergebruik van gereinigde materialen is toegestaan.

Studies, inclusief modellering en complexe berekeningen, kwantificeren de impact van verontreinigende stoffen op grondwater, grond en lucht. Kosteneffectieve methoden worden bepaald om de locatie te saneren.

Na afgraving wordt de grond op vaste locaties verwerkt met behulp van uiteenlopende methoden:

  • Biologische verwerking door composteringsmethoden
  • Extractieve reiniging (wassen/spoelen) 
  • Thermische desorptie 
  • Stabilisatie / Immobilisatie

Ook kunnen wij overal ter wereld onze mobiele reinigingsinstallaties ontwerpen, opbouwen en exploiteren.

Bij in-situ sanering is afgraving overbodig. Door ter plaatse conventionele en innovatieve processen (waarvan sommige zijn gepatenteerd) te combineren, kunnen wij alle soorten verontreinigende stoffen saneren, van koolwaterstoffen tot perchloraten. Grond en grondwater kunnen tegelijkertijd of afzonderlijk worden gesaneerd.

Wij bieden een complete oplossing inclusief ontgraving en onderstaande diensten: 

  • identificatie van de afgegraven grond door zeeftechnieken en analyse,
  • verhuur van een tijdelijke opslagplaats (TOP) indien vereist,
  • bepaling van de beste verwerkingsmethode,
  • beheer en optimalisatie van de logistiek,
  • volledige traceerbaarheid

Wij beschikken over een netwerk van meer dan 20 grondVerwerkingsmethoden in Europa.

Een gespecialiseerd medewerkersteam kan multimodale internationale grondtransporten optimaliseren en een compleet dienstenpakket aanbieden inclusief administratieve ondersteuning om de lokale en Europese regels na te leven.

Onder leiding van een oud NAVO-officier, werkt onze pyrotechnische saneringsafdeling (in Frankrijk) zowel op civiele als militaire locaties. Deze afdeling verricht geofysische onderzoeken, beheert alle soorten explosieven, treft beveiligingsmaatregelen op maat om de evacuatie van personeel zo veel mogelijk te beperken en verzamelt kogels bij schietbanen. Daarnaast wordt (in Nederland) de civieltechnische ondersteuning bij het opsporen van conventionele explosieven verzorgd.
Meer informatie: Explosievenopruiming.

Van verlaten industrieterreinen tot vastgoedprojecten: wij beheren de herontwikkelingsprojecten in zijn geheel, inclusief risicobeoordeling, bodemsanering en vastgoedbeheer.

TOP