Een gespecialiseerd medewerkersteam kan multimodale internationale grondtransporten optimaliseren en een compleet dienstenpakket aanbieden inclusief administratieve ondersteuning om de lokale en Europese regels na te leven.