Studies, inclusief modellering en complexe berekeningen, kwantificeren de impact van verontreinigende stoffen op grondwater, grond en lucht. Kosteneffectieve methoden worden bepaald om de locatie te saneren.