Bij in-situ sanering is afgraving overbodig. Door ter plaatse conventionele en innovatieve processen (waarvan sommige zijn gepatenteerd) te combineren, kunnen wij alle soorten verontreinigende stoffen saneren, van koolwaterstoffen tot perchloraten. Grond en grondwater kunnen tegelijkertijd of afzonderlijk worden gesaneerd.