Algemene gebruiksvoorwaarden

SUEZ RR IWS Remediation France (hierna "SUEZREMEDIATION") biedt gebruikers toegang tot deze website www.suezremediation.com (hierna "de website" genoemd). Gebruikers met toegang tot de website zijn verplicht zich te houden aan deze algemene gebruiksvoorwaarden ("AGV").

Gebruik van de website

Deze website bevat informatie over de activiteiten van SUEZREMEDIATION en haar dochterondernemingen. SUEZREMEDIATION probeert ervoor te zorgen dat de op de website gepubliceerde informatie nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen.

Toegang tot de website

De website is 24/7 toegankelijk, behalve tijdens onderhoudswerken. SUEZREMEDIATION kan niet garanderen dat de website altijd operationeel is. SUEZREMEDIATION kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht, storingen of technische problemen die van invloed zijn op de hardware, programma's en software of het internet, waardoor de dienst kan worden onderbroken of gestopt. SUEZREMEDIATION is niet aansprakelijk voor vertragingen, gebruiksproblemen of incompatibiliteit tussen deze website en de bestanden van de gebruiker of de browser of een ander programma dat dient voor toegang tot de website. 

De website wordt gratis ter beschikking gesteld (met uitzondering van eventuele kosten voor de verbinding met de website die ten laste blijven van de gebruiker).

Intellectueel eigendom 

De website en de hele inhoud ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De website en alle inhoudelijke onderdelen daarvan, zoals de handelsmerken, teksten, illustraties, logo's, bedrijfsnamen, producten en foto's, zijn eigendom van SUEZREMEDIATION. Deze algemene gebruiksvoorwaarden geven de gebruiker geen enkel recht om de op de website voorkomende handelsmerken, logo's of foto's zelf te gebruiken. Voor elke reproductie en/of weergave van de website is voorafgaande schriftelijke toestemming van SUEZREMEDIATION vereist.

Hyperlinks 

SUEZREMEDIATION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere websites, en met name voor de inhoud van dergelijke websites. De gebruiker is uitsluitend zelf aansprakelijk voor de beslissing om op links te klikken. Bovendien is het aan de gebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele besmetting door de website, met name door een of meer virussen, te vermijden. SUEZREMEDIATION is niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website, en verbiedt een ieder om een​dergelijke link aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

SUEZREMEDIATION verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, enz.) die via de website aan haar worden toegezonden, met name via het contactformulier.

De gegevens worden verwerkt door SUEZREMEDIATION Communication.

De gegevens worden opgeslagen bij een externe aanbieder van hostingdiensten, een subcontractor van SUEZREMEDIATION die gevestigd is in de Europese Unie.

De gegevens worden gedurende drie jaar bewaard.

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen. Zij kunnen dit recht uitoefenen door te schrijven naar:

SUEZ RR IWS REMEDIATION  FRANCE
17 Rue du Périgord, 69330 Meyzieu
Frankrijk 

of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De rechtsgrondslag voor de behandeling is gebaseerd op het legitieme belang Van IWS.

De Data Protection Officer : Florence Deram Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies 

De website gebruikt cookies voor de hieronder aangegeven doeleinden.

Wat zijn cookies en waar dienen ze voor?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw eigen harde schijf wordt opgeslagen door de server van de website die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevens zoals:

  • de naam van de server die het heeft verzonden; 
  • een identificatiecode in de vorm van een uniek nummer; 
  • eventueel een vervaldatum.

Cookies helpen om de surfervaring op de website te verbeteren. Door SUEZREMEDIATION worden ze gedurende 13 maanden bewaard.

Soorten cookies die op onze website worden gebruikt 

De website stuurt een bepaald aantal cookies om ons in staat te stellen om:

  • statistieken aan te leggen over het dataverkeer en het gebruik van de verschillende onderdelen van de website (bezochte secties en inhoud, surfpad) om ons in staat te stellen de bruikbaarheid en de ergonomie van onze diensten te verbeteren; 
  • de presentatie van de website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw systeem (gebruikte taal, weergaveresolutie, besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze website, afhankelijk van het scherm of de uitleeshardware en de software in uw systeem; 
  • beveiligingsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde periode wordt gevraagd opnieuw in te loggen om toegang te krijgen tot inhoud of een dienst.

 

Aansprakelijkheid SUEZREMEDIATION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële of incidentele schade (inclusief maar niet beperkt tot technische fouten, bekendmaking van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens) of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website.

SUEZREMEDIATION neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de inhoud te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen. Desondanks kan SUEZREMEDIATION niet garanderen dat de informatie volledig is of dat deze achteraf niet door een derde is vervalst (door hacking, een virus, enz.).

In geval van verschillen tussen de informatie vermeld in de Franse versie van de website en de informatie vermeld in de Engelse versie, de Duitse versie, de Nederlandse versie of de Belgische versie van de website, heeft de in de Franse versie van de website vermelde informatie de overhand. De elementen van de website zijn verstrekt op een ""als zodanig""-basis, zonder enige impliciete of expliciete garantie van welke aard ook.

Tijdens het surfen op deze website is de gebruiker verplicht zich te houden aan de toepasselijke wetten en voorschriften.

Toepasselijk recht 

Deze AGV vallen onder het Franse recht.

Wettelijke vermeldingen

Uitgever 

Naamloze vennootschap SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE met een kapitaal van € 492.106 ingeschreven in het handelsregister van Lyon onder nr. 379 578 883 

Maatschappelijke zetel: 

17 RUE DU PERIGORD 69330 MEYZIEU  FRANKRIJK

Telefoon: +33 (0)4 72 45 02 22 

Wettelijke vertegenwoordiger: Thierry MECHIN 

Deze website wordt gehost door SUEZREMEDIATION op het OVH-platform dat zich in FRANKRIJK (Europese Unie) bevindt.